Czekając w sądzie na wywołanie rozprawy efektywnie gospodaruję swoim czasem i  sięgam po „prasówkę” z kategorii „co ciekawego w prawie”.  Wtedy moje oczy dostrzegają informację, że ustawodawca i rząd skupiając się na różnych innych akcjach „informacyjnych” zapomnieli o poinformowaniu, że 19 maja 2018 roku mija termin do sprawdzenia czy wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej danego przedsiębiorcy zawiera jego numer PESEL.

Nie wiem ilu moich znajomych przedsiębiorców, klientów i czytelników tego bloga zapoznawało się z treścią ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1893), ale przypuszczam, że nikt. Sam jakoś specjalnie nie słyszałem o tej noweli i wielu moich znajomych prawników usłyszało o niej dopiero pierwszy raz dzisiaj.

Dlaczego powyższa ustawa jest taka ważna? Ano dlatego, że brutalnie może zakończyć „żywot” działalności gospodarczej osoby, która nie zadbała o swoje interesy i w tym zakresie nie przewidziano żadnej możliwości odwołania się do wyższej instancji.

W tym miejscu warto przywołać art. 61 tej ustawy, bowiem dzięki temu będziecie wiedzieć o czym ja w ogóle piszę.

Art. 61
  1. W przypadku gdy wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej nie zawiera numeru PESEL, z wyjątkiem wpisów dotyczących przedsiębiorców, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 ustawy zmienianej w art. 1, przedsiębiorca uzupełnia wpis o tę daną w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
  2. Po upływie terminu określonego w ust. 1 Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej wykreśla przedsiębiorcę, którego wpis nie zawiera numeru PESEL.
  3. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej przekazuje drogą elektroniczną niezwłocznie, nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu wykreślenia przedsiębiorcy z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, informację o dokonaniu wykreślenia, o którym mowa w ust. 2, do Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników, Głównego Urzędu Statystycznego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz do organów, o których mowa w art. 37 ust. 5 ustawy zmienianej w art. 1.

 

Skoro ustawa weszła w życie 19 maja 2016 roku (więcej informacji) to oznacza, że jeśli do 19 maja 2018 roku przedsiębiorcy nie sprawdzą czy podali numer PESEL przy rejestracji swojej działalności gospodarczej to w przypadku czarnego scenariusza pt. „brak numeru PESEL” okaże się, że 20 maja 2018 roku zostaną wykreśleni z rejestru CEIDG, a to oznacza, że nie będą mogli legalnie prowadzić działalności gospodarczej.

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 173, poz. 1807 z licznymi zmianami) na samym początku nie zawierała wprost informacji, że do CEIDG będzie wpisywany numer PESEL i dopiero na skutek jednej z nowelizacji (ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw; Dz.U.09.18.97) z dniem 7 marca 2009 r. wprowadzono nowe brzmienie art. 25 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, z którego to już jednoznacznie wynikało, że w CEIDG będzie numer PESEL (o ile takowy posiada osoba rejestrująca działalność). W ramach ciekawostki wskażę, że ustawa o swobodzie działalności gospodarczej sama przewidywała, że przepisy dotyczące CEIDG wejdą dopiero w życie 1 lipca 2011 r.

W tym miejscu chcę was ostrzec, że nie warto szybko otwierać nowej karty w przeglądarce i wpisywać adresu wyszukiwarki wpisów w CEIDG ( link ) ponieważ za jej pomocą nie sprawdzicie czy wasz numer PESEL znajduje się w CEIDG, bo akurat ten numer nie jest tak łatwo udostępniany na tego typu stronach (tutaj informacja o tym co jest publicznie udostępniane). Tę jakże ważną informację uzyskacie albo u swojej księgowej albo jeśli nie chcecie jej fatygować lub takowej nie posiadacie to możecie sami zadzwonić do np. Urzędu Skarbowego lub możecie sprawdzić na swoim koncie w ramach Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Dobrą wiadomość mam dla osób, które rejestrowały działalność gospodarczą po 1 lipca 2011 roku, ponieważ one musiały podać przy zakładaniu działalności swój numer PESEL i nie wyobrażam sobie sytuacji, aby ich numeru PESEL nie było w CEIDG bowiem tego na pewno wymagały obowiązujące wówczas przepisy

Ps.

Przy okazji cieszę się, że już ponad rok temu wpadłem na jeden z wpisów Jakuba Kralki oraz na serwis BEZPRAWNIK, ponieważ od tamtej pory w trakcie wyczekiwania na kolejną rozprawę (a wierzcie mi pełnomocnicy wiele godzin swojego życia spędzają na ławkach przed salami rozpraw) zawszę mogę dowiedzieć się czegoś jeśli nie nowego to na pewno ciekawego.

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ