Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi rejestr klauzul niedozwolonych. Aktualny plik zawierający katalog takich klauzul można znaleźć pod adresem http://uokik.gov.pl/rejestr_klauzul_niedozwolonych2.php.

Wiele klauzul dotyczyło wprowadzania zmian do regulaminów znajdujących się na stronach internetowych, w ramach przykładu kilka najnowszych:

–         klauzula nr 5226 dodana 28 sierpnia 2013r. – „Zibi zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym Regulaminie oraz zawieszenia lub zakończenia Programu w dowolnym czasie bez podania przyczyny przy zachowaniu odpowiednich form informacji”

–         klauzula nr 5209 dodana 20 sierpnia 2013r. – „SWN zachowuje prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany będą zamieszczane na stronie www.javiem.pl i będą wchodzić w życie z dniem ich publikacji”

–         klauzula nr 5189 dodana 12 sierpnia 2013r. – „Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu”

–         klauzula nr 5178 dodana 12 sierpnia 2013r – „Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych powodów (…)”

–         klauzula nr 5177 dodana 12 sierpnia 2013r – „Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu (…) gdyby taka konieczność spowodowana została awarią techniczną (…)”

–         klauzula nr 5176 dodana 12 sierpnia 2013r -„Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu (…) gdyby taka konieczność spowodowana została (…) decyzją administracyjną (…)”

–         klauzula nr 5175 dodana 12 sierpnia 2013r – „Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu (…) gdyby taka konieczność spowodowana została (…) zmianą obowiązującego prawa”

–         klauzula nr 5174 dodana 12 sierpnia 2013r – „Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu (…) gdyby taka konieczność spowodowana została (…) prawomocnym wyrokiem sądu (…)”

–         klauzula nr 5116 dodana 5 sierpnia 2013r – „Zmiany Regulaminu dokonywane będą przez Net Holidays poprzez zamieszczenie nowej treści Regulaminu na stronie internetowej www.netholidays.pl. Nowy Regulamin wchodzi w życie z chwilą zamieszczenia go na powyższej stronie”

–         klauzula nr 5106 dodana 2 sierpnia 2013r -„Niniejszy regulamin obowiązuje od chwili jego opublikowania w serwisie RC.SUSCO.PL. Firma SUSCO zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez wcześniejszego informowania o tym użytkowników”

–         klauzula nr 5072 dodana 1 sierpnia 2013r – „Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie”

–         klauzula nr 5054 dodana 31 lipca 2013r – „Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez podania przyczyn i bez wcześniejszych uprzedzeń”

 

Czy zatem można dokonać w ogóle zmiany regulaminu, a jeśli tak to jak ?

 

Odpowiedź jest prosta – oczywiście, że tak, przy czym trzeba zachować pewne standardy, aby konsument nie mógł podważyć skuteczności takiej zmiany.

Warunkiem koniecznym do zmiany wzorca umowy, którym jest właśnie regulamin na stronie internetowej, jest udostępnienie go konsumentowi. Prezes UOKiK wielokrotnie wskazywał, że udostępnienie zmienionego wzorca ma polegać po udostępnieniu go na stronie internetowej wraz z jednoczesnym poinformowaniem konsumenta o fakcie udostępnienia nowej wersji regulaminu Niezwykle istotne jest to, aby konsument wchodząc na stronę internetową bez problemu mógł zorientować się, że doszło do zmiany. Można to zrobić poprzez zaznaczenie zmiany innym kolorem, a dodatkowo w nawiasie wskazać wcześniejsze brzmienie. Samo jednak zaznaczenie innym kolorem należy uznać za wystarczające.

 

Jeżeli wyżej opisane standardy zostaną zachowane osoba prowadząca stronę internetową nie musi się obawiać interwencji UOKiK.

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ