Partnerzy

Karolina Trzeciak-Wach

Specjalizuje się w prawie gospodarczym, w szczególności w prawie nowych technologii, prawie własności intelektualnej, prawie spółek handlowych, prawie nieruchomości i mieszkaniowym. Do zakresu jej specjalizacji należy również międzynarodowe prawo handlowe.

Doktorantka na stacjonarnych studiach w Katedrze Prawa Cywilnego, gdzie pisze rozprawę doktorską pt.: „E-book w świetle polskiego i europejskiego prawa autorskiego”. Ukończyła studia International Commercial Law w Wielkiej Brytanii uzyskując tytuł LL.M.