Ochrona danych osobowych przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną

Podstawowym celem ustawy o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997r. jest dążenie do zabezpieczenia prywatności. Warto zatem wskazać  kogo chroni ta ustawa. Art. 2...

O reklamacji w regulaminie sklepu internetowego

Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną - regulamin przygotowywany przez usługodawcę powinien określać rodzaje...

Jak zmienić regulamin na stronie internetowej ?

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi rejestr klauzul niedozwolonych. Aktualny plik zawierający katalog takich klauzul można znaleźć pod adresem http://uokik.gov.pl/rejestr_klauzul_niedozwolonych2.php. Wiele klauzul dotyczyło wprowadzania zmian...

Słów kilka o informacjach handlowych wysyłanych na pocztę elektroniczną

Zgodnie art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002.144.1204) czynem nieuczciwej konkurencji jest przesyłanie niezamówionej informacji...

Ogólne standardy przy zabezpieczaniu informacji

Gdybyśmy porównali standardy zabezpieczania informacji w Polsce 10 lat temu i obecnie okazałoby się, że jeszcze nie tak dawno skupiano się przede wszystkim na...

Facebook