Ostatnimi czasy natknąłem się na ciekawą ustawę o której istnieniu nigdy wcześniej nawet nie słyszałem, a mianowicie na ustawę z dnia 3 lutego 2001 r. o ochronie dziedzictwa Fryderyka Chopina (Dz.U.2001.16.168).

W uzasadnieniu do ustawy możemy przeczytać, że „dzieło Fryderyka Chopina i jego miejsce w budowaniu pojęcia polskości i tożsamości Narodu Polskiego jest nie do przecenienia. To głębokie przeświadczenie leży u podstaw projektu prezentowanej ustawy”.

Ustawodawca wspomina m.in. że Towarzystwo im. Fryderyka Chopina należy do najbardziej aktywnych instytucji muzycznych w kraju. W siedzibie Towarzystwa zorganizowano największe w świecie muzeum, bibliotekę, fototekę i fonotekę o tematyce chopinowskiej. Wśród eksponatów jest m.in. ostatni fortepian Fryderyka Chopina. Do największych darów należy zaliczyć kolekcję chopinianów przekazaną Towarzystwu przez Artura Rubinsteina. Towarzystwo opiekuje się Domem Urodzenia Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli oraz innymi zabytkami związanymi z pobytem Chopina w Polsce. Jest także od czasów przedwojennych organizatorem Międzynarodowych Konkursów Pianistycznych im. Fryderyka Chopina. Corocznie Towarzystwo organizuje przeszło 500 koncertów chopinowskich, współorganizuje festiwale chopinowskie, funduje stypendia dla młodych pianistów i wydaje periodyki naukowe poświęcone tematyce chopinowskiej.

Wskazana ustawa zawiera kilka szczególnych regulacji w zakresie szeroko rozumianej własności intelektualnej, np. :

-nazwisko Fryderyka Chopina i jego wizerunek są chronione odpowiednio na zasadach dotyczących dóbr osobistych, a podmiotem który będzie występować na drogę sądową w przypadku wykorzystywania  tych dóbr w sposób przynoszący ujmę jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,

– kwoty zasądzone z tytułu odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenie wskazanych wyżej dóbr są przekazywane na rzecz Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina,

– wśród elementów objętych szczególną ochroną wymienia się m.in. popularyzowanie twórczości F. Chopina poprzez podejmowanie lub współfinansowanie wydań nagrań, nut i innych publikacji, jak również organizowanie lub współfinansowanie koncertów.

– roszczenia przewidziane w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych dla bliskich twórcy wykonuje w odniesieniu do utworów Fryderyka Chopina minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,

– w odniesieniu do zarejestrowanych znaków towarowych wykorzystujących nazwisko lub podobiznę Fryderyka Chopina, ustawa wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia jej ogłoszenia i odnosi się także do znaków towarowych używanych w dniu jej wejścia w życie.

W związku z tym jeżeli ktoś planuje wykorzystać w swoim projekcie, prezentacji  albo na stronie internetowej coś co jest związane z Fryderykiem Chopinem powinien koniecznie zapoznać się z tą ustawą.

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ