Kara umowna – podstawy

Myślę, że nie ma przedsiębiorcy, który nie spotkał się z pojęciem „kara umowna”. Wiele osób nie zastanawia się w ogóle na jakiej podstawie prawnej...

Rękojmia za wady rzeczy sprzedanej w relacjach B2B

O rękojmi za wady rzeczy sprzedanej pisałem już kilkukrotnie (tutaj i tutaj i tutaj), przy czym główny nacisk na sprzedaż towarów konsumentom. Z uwagi...

Zakres podmiotowy ustawy o prawach konsumenta

W polskim prawie znajdziemy wiele aktów, które w większym lub mniejszym zakresie dotyczą relacji pomiędzy przedsiębiorcami a konsumentami. W chwili obecnej najbardziej doniosłe i...

Rękojmia za wady w e-commerce cz. 3

Dzięki wcześniejszym wpisom można było dowiedzieć się czym jest rękojmia za wady rzeczy (link). Można było również uzupełnić swoją wiedzę w zakresie tego jakie...

Rękojmia za wady w e-commerce cz. 2

Ciekawe jest to, że już wielokrotnie prowadząc dyskusje z przedsiębiorcami na temat zmian w prawie konsumenckim widziałem zdziwienie albo zakłopotanie gdy pojawiał się termin...

Rękojmia za wady w e-commerce cz. 1

Każdy z nas oczekuje tego, że otrzymując towar albo treść cyfrową otrzymamy to bez wad i będzie to posiadało cechy, o których przeczytaliśmy w...

Obowiązek posługiwania się rachunkiem bankowym przez przedsiębiorcę

Miesiąc grudzień to zawsze był miesiąc, gdy wszyscy w kancelarii wyrabiali 120% normy. Wynikało to choćby z tego, że w sądach, prokuraturach oraz urzędach...

Zawieranie umowy przez telefon

W ciągu tego tygodnia sześciokrotnie zadzwoniono do mnie, aby przedstawić ofertę czy to zakupu nowej publikacji czy też uruchomienia nowej niesamowitej usług w telefonie....

Odstąpienie od umowy przez konsumenta cz. 2

W zeszłym tygodniu koleżanka pomagająca przy prowadzeniu sklepu internetowego zapytała się jak to teraz będzie z kosztami dostarczenia towaru konsumentowi. W zeszłym roku miała...

Odstąpienie od umowy przez konsumenta cz. 1

Z przykładowych statystyk Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Warszawie wynika, że w 2012 r. z różnych form działań rzecznika skorzystało 28 tysięcy mieszkańców. Udzielono ponad...

Facebook